Bộ đảo chiều tự động

Xuất xứ Ý, Hàn Quốc, sử dụng cho các hệ thống gas LPG. Có nhiều công suất để bạn lựa chọn.

HOTLINE: (08) 9838 9838